MAPES INTERACTIUS I GIS MUNICIPALS

Innovar en la difusió d'estudis i projectes. Garantir la integritat de les informació geoespacial de les administracions.

Per què mapes interactius?

La creació de mapes interactius per a la publicació de la cartografia generada en plans, estudis i projectes va ser la primera aplicació que vam crear en SiG-O gestió. La idea va sorgir per una necessitat pròpia dels fundadors. Ens vam adonar que en nombroses ocasions la informació que generàvem durant la redacció d'estudis i projectes no arribava de la millor manera possible als nostres clients i a la ciutadania en general.

Habiltualmente els treballs de redacció de documents tècnics acaben en una sèrie de documents i plànols que són complexos de consultar, fins i tot per tècnics amb experiència en la matèria. Així pensem que havíem de desenvolupar una aplicació que permetera consultar la informació dels documents d'una manera més senzilla, intuïtiva i interactiva. Així van nàixer els mapes interactius de mapifica. Amb aquest serveis els redactors o promotors dels nombrosos plans, estudis i projectes que tenen a veure amb la transformació del territori diponen d'una eina que facilita la consulta de la informació. Açò és especialment important, ja no solament per a donar un valor afegit al document, si no per a facilitar la participació ciutadana d'una manera activa.

Visor de la Versió Preliminar del Pla General d'Orpesa (Castelló)

Disposar d'un mapa interactiu permet que ciutadans accedisquen a la informació sense haver de realitzar visites a l'Ajuntament, alliberant als tècnics del temps que invertirien en aquests assumptes.

Obrir mapa