SiGO infraestructures

Visualitzar i gestionar la informació de qualsevol xarxa de serveis i infraestructures del municipi: aigua potable, sanejament i pluvials, enllumenat públic, contenidors de residus, jardineria, mobiliari urbà i senyalització viària, etc.

Què és SIG-O infraestructures?

La plataforma smartcity SiGO compta amb un sistema d'informació geogràfica en el núvol. Des d'aquesta eina es pot visualitzar i gestionar la informació de qualsevol xarxa de serveis i infraestructures del municipi: aigua potable, sanejament i pluvials, enllumenat públic, contenidors de residus, jardineria, mobiliari urbà i senyalització viària, etc.

Per a cadascun dels elements de la xarxa o servei (canonades, canalitzacions, pals, lluminàries, etc.) es disposa de la informació bàsica que ho defineix: descripció, tipologia, característiques tècniques, estat de conservació, documentació rellevant, fotografies, etc.

Vincular la gestió d'incidències

Podem saber quantes incidències ha registrat un contenidor de brossa, i poder actuar en conseqüència, tal vegada no estiga ben situat?. O saber que el llum d'una lluminària s'ha hagut de substituir amb una freqüència anormal, tal vegada l'equip electrònic no estiga funcionant bé?

Anàlisi i Estudis de forma molt senzilla

Des de qualsevol ubicació, a través de la app, podem detectar en temps real els serveis afectats per una obra en el carrer

Consultes sobre els serveis

No solament disposem d'un llistat d'elements, sinó la seua ubicació real. Per exemple, podem veure en un mapa aquells senyals la vida útil dels quals és a punt d'acabar. O tal vegada optimitzar rutes per als equips de manteniment

La informació s'emmagatzema en una base de dades amb capacitat geoespacial amb eines open source. El que permet accedir a la informació des d'altres programes basats en estàndards.

Un exemple del potencial d'aquesta eina és l'inventari de la senyalització de la ciutat de Castelló. En total es va realitzar l'inventari 31.000 elements puntuals, cadascun d'ells amb les seues característiques i fotografies. El treball es va realitzar en 4 mesos amb un equip de dos operaris no qualificats, dedicant 5 hores diàries. És a dir, tan sol va ser necessari unes 800 hores d'operari.

Un altre exemple és el GIS de la xarxa d'aigua potable de Sant Joan de Moro. En aquest cas es vàlid en camp les dades existents, realitzant fotografies sempre que fóra possible. En aquest cas va ser molt important la possibilitat de dibuixar nous elements (tant puntuals com a lineals) des d'un smartphone o tablet a peu de carrer.

A més hem realitzat projectes para: Recollida de Residus de Vinaròs i l'Alcora, Enllumenat Públic de Rafelbunyol, Fonts Ornamentals de Catelló, etc.