solucions per a ciutats intel·ligents

aplicacions per millorar la gestió de les nostres ciutats

Coneix les nostres solucions
Descarga una presentación

Empresa participante en la edición del bootcamp govtech de 2020 dentro del programa de Govtechlab Madrid.

Infraestructures eficients
Ciutadans compromesos


aplicacions per millorar la gestió de les nostres ciutats

apropa l'ajuntament als seus ciutadans

redueix els temps de resposta a les incidències i consultes dels ciutadans

comunicació eficient entre agents (ciutadans, ajuntament i empreses)

permet analitzar centenars de dades sobre les infraestructures de la ciutat i el seu estat

consulta àgil i intuïtiva de les infraestructures

connexió amb altres plataformes i solucions mitjançant APIs

redueix els costos. més servei en menys temps

accessible des de qualsevol dispositiu connectat a Internet

suport per a la presa de decisions amb indicadors en temps real

CIUTATS

INCIDèNCIES GESTIONADES

CIUTADANS

LES NOSTRES SOLUCIONS

aplicacions flexibles, integrables i escalables

SiGO incidències

Visió i control en durant tot el cicle de resolució de les incidència, des de la seva alta a la plataforma per un ciutadà fins a la seva resolució. Permet la interacció àgil entre tots els agents implicats (ciutadans, tècnics, empreses de serveis, etc.) i conèixer en qualsevol moment l'estat del problema
Coneix més

SiGO infraestructures

Permet inventariar, consultar i gestionar qualsevol element de les infraestructures i serveis de la ciutat: arbres, fanals, senyals, xarxes d'aigua, etc. Integrat amb SiGO incidències permet obtenir indicadors del servei.

Coneix més

SiGO mapes

Publicació de tots tipus de mapes interactius on consultar cartografia, documents, indicadors i estadístias de forma àgil i intuïtiva. es              complementa amb Open Data i IDE

Coneix més

CLIENTS

Aquests són alguns dels ajuntaments i empreses que ja confien en nosaltres. consulta més...