MAPES INTERACTIUS I GIS MUNICIPALS

Innovar en la difusió d'estudis i projectes. Garantir la integritat de les informació geoespacial de les administracions.

Per què mapes interactius?

La creació de mapes interactius per a la publicació de la cartografia generada en plans, estudis i projectes va ser la primera aplicació que vam crear en SiGO gestió. La idea va sorgir per una necessitat pròpia dels fundadors. Ens vam adonar que en nombroses ocasions la informació que generàvem durant la redacció d'estudis i projectes no arribava de la millor manera possible als nostres clients i a la ciutadania en general.

Habiltualmente els treballs de redacció de documents tècnics acaben en una sèrie de documents i plànols que són complexos de consultar, fins i tot per tècnics amb experiència en la matèria. Així pensem que havíem de desenvolupar una aplicació que permetera consultar la informació dels documents d'una manera més senzilla, intuïtiva i interactiva. Així van nàixer els mapes interactius de mapifica. Amb aquest serveis els redactors o promotors dels nombrosos plans, estudis i projectes que tenen a veure amb la transformació del territori diponen d'una eina que facilita la consulta de la informació. Açò és especialment important, ja no solament per a donar un valor afegit al document, si no per a facilitar la participació ciutadana d'una manera activa.