Aplicació per a la gestió integral de les incidències de la ciutat. Gestió eficient, participativa i connectada, en la que intervé des del ciutadà fins a l'operari que la resol.

sol·lució SmartCity
problemes complexos, solucions senzilles

Geolocalització

les incidències se situen en un mapa. A més pots cercar el carrer amb el seu nom oficial

Transparència

es notifica l'estat de les incidències. A més es poden consultar incidències que hagen comunicat altres ciutadans

Accessibilitat

l'aplicació es pot usar des de quasi qualsevol dispositiu connectat a internet

img

Integració

la incidència es gestiona mitjançant solucions en el núvol amb APIs accessibles per tercers

Participació ciutadana

l'ajuntament t'ofereix la possibilitat de millorar el manteniment de la ciutat

Evolució

l'aplicació creix amb cada implantació, incorporant noves funcionalitats

Gestió integral i connectada
potent plataforma en el núvol on s'integra tota la informació

Es disposa d'una zona d'administració on tots els agents involucrats en el manteniment de la ciutat (tècnics municipals, empreses de serveis, inspectors, brigades, policia, etc) poden accedir per a consultar o compartir informació.

Seguiment i control

Què s'ha fet?; quan s'ha fet?; qui el fet? S'emmagatzema un històric d'accions que ens permet donar resposta a aquestes preguntes. L'aplicació compta amb diferents eines per a la realització de filtres i cerques avançades que ens permeten consultar amb facilitat les obres i incidències.

Informes i indicadors

Generació d'informes en temps real, per exemple una ordre de treball per a una contracta o el llistat d'obres realitzades en l'últim mes. A més l'aplicació permet visualitzar indicadors, com a estadístiques de l'estat de les obres.

Gestió documental

Els usuaris poden adjuntar en qualsevol moment imatges i documents a les incidències i tasques. A més ho poden realitzar des d'un smartphone a peu de carrer.

Control d'accés i rols

L'accés a l'aplicació es realitza mitjançant usuari i contrasenya, de manera que es controla què és el que pot fer o veure cada usuari segons el seu rol.

Notificacions i alertes

L'accés a l'aplicació es realitza mitjançant usuari i contrasenya, de manera que es controla què és el que pot fer o veure cada usuari segons el seu rol.

Interoperabilitat

L'accés a l'aplicació es realitza mitjançant usuari i contrasenya, de manera que es controla què és el que pot fer o veure cada usuari segons el seu rol.

Manteniment preventiu

Les incidències es poden associar a un element concret del GIS municipal, per la qual cosa es pot comptar amb indicadors de suport per a la presa de decisions. Per exemple, podem saber quantes incidències han afectat a un contenidor de residus i plantejar la seua reubicació. Aquesta integració depèn de la implantació de SiGO infraestructures. Un sistema d'informació geogràfica en el núvol, senzill i intuïtiu que permet des d'inventariar infraestructures (contenidors, elements de jardineria, xarxes de serveis, etc.), obtenir informació a piule de carrer de qualsevol infraestructures, o vincular incidències i tasques sobre elements concrets.