ESPIRIT INNOVADOR

Nostres aplicacions tenen com objectiu millorar la gestio de nostres ciutats. Cregam aplicacions per a que les administracions locals incorporen noves maneres de gestionar els seus servicis.

#1 Geolocalització

La Geolocalització es un element clau de nostres productes. La major part de l'informacio que se maneja en les ciutats te un component espacial, es localisable en el territori mediant unes coordenades cartogràfiques; des de la localisacio d'una obra fins la forma i ubicacio d'una parcela.

Incorporem eixa variable als programes de gestió. Tots els elements que se gestionen en nostres aplicacions estan posicionats sobre un mapa, aportant una informacio molt valiosa a l'usuari.

Diuen que una image val mes que mils paraules; mosatros pensem lo mateix dels mapes.

#2 Estajat en el nuvol

Les aplicacions son accessibles des de qualsevol lloc i des de tot tipo de dispositius. Soles es necessari estar conectat a internet.

Se pot accedir a l'informacio des de l'ordenador de l'oficina o des d'un smartphone a piule de carrer.

Que les aplicacions estiguen estajades en el nuvol implica que no se requerix d'un proces d'instalacio, sense tampoc requerir noves infraestructures per a nostres clients. Ademes les actualisacions son instantanees.

#3Software lliure

Apostem per l'us de software lliure, sense repercutir costs de llicencies a nostres clients.

Aço mos permet afrontar el desenroll o millor de nostres productes sense la necessitat de partir de zero. Ya que partim d'una base de codic lliure, consolidada i en constant moviment.

Usem Laravel, Leaflet, GeoServer, OpenLayers, AngularJS, jQuery, Ubuntu Server, MySQL, PostGis, i una llarga etcetera.

#4 Adaptació

Les aplicacions s'adapten als decorriments de treball de nostres clients. A l'igual que no hi ha dos usuaris iguals tampoc ho deuen ser les aplicacions que usen.

Per a mosatros es fonamental entendre les necessitats especifiques del client. Nostre equip aglutina coneiximents tant en l'ambit de la programacio com en processos de transformacio del territori i la ciutat. Aço mos facilita la comunicacio en els tecnics municipals.